Asiakastarinoita

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, Tike

Tike on Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, joka työllistää 130 huippuammattilaista. Tike kehittää ja ylläpitää asiakkaidensa tarvitsemia, palveluarkkitehtuuriin perustuvia ICT-ratkaisuja ja hallitsee niistä muodostuvaa kokonaisuutta. Tike tuottaa myös tilastoja Suomen maataloudesta ja elintarvikeketjusta.

Plan 4 IT Oy voitti Tiken järjestämän tarjouskilpailun Oracle Sparc UNIX järjestelmästä ja asennus, tuki- ja huoltopalveluista.

Valinnan ratkaisi hinnan lisäksi toimittajan referenssit Enterprise luokan järjestelmien asennuksista ja toimituksista.


 

Autovaraosaliike Fixus-ketju, Raisio: ”Yritys ei vain toimisi ilman tätä järjestelmää.”

Autovaraosa Fixus Oy on yksi Turun seudun osaavimmista ja hallitsevimmista autovaraosia tarjoavista yrityksistä, johon kuuluu tällä hetkellä viisi liikettä. Yritys kasvattaa ja kehittää toimintaansa jatkuvasti. Autovaraosa Fixus Oy:n ja Plan 4 IT Oy:n yhteistyö alkoi syksyllä 2010, kun autovaraosaliikkeen vetäjä Ville Luoto päätti tehdä jotain ”ohjelmaviidakolle”, joka yrityksessä tuolloin vallitsi. Luodon tavoitteena oli saada liikkeen käyttöön yksi luotettava ja tehokas järjestelmä, jonka avulla jo käytössä olevat ohjelmat saataisiin kommunikoimaan keskenään. Ongelmana oli myös se, että suuri osa työntekijöiden ajasta meni koneiden ja ohjelmien päivittämiseen, jolloin itse töiden tekoon jäi vähemmän aikaa. Luoto puhui ongelmastaan Plan 4 IT Oy:n kanssa ja yhdessä tultiin siihen tulokseen, että Plan Officer -ratkaisu olisi vastaus yrityksen ongelmiin.

Plan Officer -ratkaisu toteutettiin ensimmäisenä Raision Fixus-liikkeessä. Plan Officer -konseptin myötä Autovaraosa Fixus Oy:n järjestelmiin saatiin selkeyttä, sekä uusia toimintoja, joita Luoto ei ollut kuvitellut edes olevan: ”Kaikki, mitä olemme pyytäneet, on toteutettu – ja vähän yli – eikä ihan vähänkään yli.” Erityisen positiiviseksi yllätykseksi Luoto mainitsee sen, miten hyvin kaikki alkuperäisohjelmat saatiin toimimaan uuden järjestelmän kanssa.

Autovaraosa Fixus Oy tarjoaa palvelujaan niin yksityishenkilöille kuin korjaamoasiakkaillekin ja valikoima vaihtelee laadukkaista varaosista ammattitaitoiseen palveluun. Plan Officerin avulla yrityksen johto saa nykyään käyttöönsä kattavasti tietoa yrityksen eri toiminnoista, ja henkilöstö pystyy panostamaan asiakkaiden palveluun entistä enemmän, kun sen ei tarvitse vaivata päätään järjestelmien toiminnasta. Luodon mukaan yleinen sujuvuus on kasvanut huomattavasti: ”Työntekijöiden päätyö on myydä – nyt pystymme tekemään juuri sitä! Toiminnassa ei saa olla katkoja, koska silloin ei pystytä toimimaan. Tunninkin katko tuo suuria tappioita.” Plan Officerin myötä yrityksen ICT-kustannukset ovat laskeneet ja toimintavarmuus on kasvanut. Luoto sanoo olevansa hyvin tyytyväinen Plan 4 IT Oy:n nopeaan ja joustavaan palveluun: ”Helppo sanoa: Kaupan esteenä ei tule ikinä olemaan tämä järjestelmä – Hyvä jos muut toimittajat pääsee edes lähelle.”

Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry: Turvallista ja kodinomaista asumista luotettavan ICT-tuen avulla jo yli 10 vuotta.

Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n ylläpitämä Kotikunnas tarjoaa ikääntyville ihmisille arjenläheistä ja kodinomaista palveluasumista sekä erilaisia yksilöllisiä palveluja, kuten fysioterapiahoitoja. Kotikunnaksella on myös erityisesti muistisairaille suunnattuja päivätoiminta- ja asumus- ja hoivapalveluja.

Kotikunnaksen ja Plan 4 IT Oy:n yhteistyö alkoi vuonna 2002, kun Kotikunnaksen ICT-järjestelmät alkoivat kasvaa niin suureksi, ettei niiden hoitamiseen enää ollut tarpeeksi aikaa ja se ulkoistettiin Plan 4 IT Oy:lle. Kotikunnaksessa oli otettu ensimmäisten joukossa käyttöön Vivago-turvarannekkeet ja yhdistys halusi varmistua, ettei IT-järjestelmin tulisi potilaiden turvallisuutta uhkaavia katkoksia. ”Halusimme IT-järjestelmien hoitoon erityisesti varmuutta ja helppoutta”, Turun Lähimmäispalveluyhdistyksen toiminnanjohtaja Pilvi Heiskanen sanoo.

Yhteistyön edetessä Plan 4 IT Oy on kehittänyt Kotikunnakselle erilaisia varmuutta ja helppoutta edistäviä ICT-ratkaisuja. Vuonna 2009 Kotikunnakselle räätälöitiin kokonaisvaltainen IT-ratkaisu Plan Officer -palvelun pohjalta. Palvelinratkaisua tehostettiin virtualisoimalla useat palvelimet yhteen ja varmistukset automatisoitiin. Valtaosa toimistokäyttäjistä siirtyi käyttämään ylläpidollisesti tehokasta ohutpääteratkaisua ja lisäksi erikoissovelluksia varten otettiin käyttöön kahdeksan virtualisoitua työasemaa. Pilvi Heiskanen arvostaa kuukausitaksaan perustuvan ja kattavan Plan Officer -palvelun helppoa budjetointia. ”Olemme yleishyödyllinen yhdistys, joten suuriin kertainvestointeihin ei ole mahdollisuutta. Säästöjä ei kuitenkaan voi tehdä potilaiden turvallisuuden kustannuksella vaan päinvastoin.”

Vuonna 2009 Plan 4 IT Oy kehitti räätälöitynä ohjelmistokehitysprojektina Kotikunnakselle oman Hoivari-sovelluksen potilashallintaan, sillä markkinoilla ei tuolloin vielä ollut erityisesti hoiva-alalle kehitettyä ohjelmistoa. Ohjelman kehittämisessä otettiin huomioon Kotikunnaksen toiveet esimerkiksi asukasmuotojen syöttämisestä sekä omasta infrasta, ja henkilökunta on ollut ohjelmaan hyvin tyytyväinen. ”Ohjelman luominen on hyvä esimerkki siitä, kuinka Plan 4 IT ottaa asiakkaansa huomioon ja reagoi ongelmiin” Heiskanen sanoo.

Turun Lähimmäispalvelu ry:n toiminta on hyvin arvopohjaista ja siksi myös luottamus yhteiskumppaneihin on tärkeää. Heiskanen pitääkin Plan 4 IT Oy:tä erityisesti luotettavana yhteistyökumppanina, joka tuntee asiakkaansa: ”jos meillä on ongelmia, kuka tahansa voi soittaa tukipuhelimeen, sillä siellä päässä tiedetään aina, mistä on kysymys.” Vuosien varrella Kotikunnas on saanut Plan 4 IT Oy:ltä myös hankinta- ja tietoturvakonsultaatiota ja uudet kehitysprojektit jatkuvat myös tulevaisuudessa.

Liedon Tilitoimisto Oy: ”Helppoa ja sujuvaa.”

Liedon Tilitoimisto Oy on Liedon keskustassa sijaitseva monipuolinen tilitoimisto, jonka juuret ulottuvat 1980-luvun alkupuolelta 1996 tapahtuneen omistusjärjestelyiden kautta tähän päivään asti. Liedon Tilitoimisto Oy:n ja Plan 4 IT Oy:n yhteistyö on alkanut vuonna 2002.

Tänä päivänä Liedon Tilitoimisto Oy:llä on käytössä Plan 4 IT Oy:n oma Plan Officer -palvelu sekä toimivat etäyhteydet ja automaattinen varmistus.

Plan Officer -konseptin asennuksessa huomioitiin erityisesti asiakkaan omien tilitoimistosovellusten, kuten Tikonin ja Domuksen, toimiminen järjestelmässä sekä työntekijöiden toiveissa olleet etäyhteydet. Uudistusten ansiosta Liedon Tilitoimisto Oy välttyi suurilta laiteinvestoinneilta ja työntekijät pystyvät nyt tekemään sujuvasti töitä myös kotonaan. Myöhemmin vuonna 2010 myös varmistus vaihdettiin nauhoista automaattiseen varmistukseen.

Liedon Tilitoimisto Oy on ollut hyvin tyytyväinen Plan 4 IT Oy:n palveluihin. Erityisesti Liedon Tilitoimisto Oy:n toimitusjohtaja Kim Seljänne arvostaa Plan 4 IT Oy:n joustavuutta sekä työn sujuvuutta: ”Yhteistyö Plan 4 IT Oy:n kanssa on helpottanut arkeamme, kun päivitykset hoituvat etänä, eikä niitä tarvitse tehdä kaikkiin koneisiin erikseen.” Konkreettisiksi hyödyiksi Seljänne mainitsee vielä ICT-laitteiden ylläpidosta sekä työajan tehostumisesta saavutetut taloudelliset säästöt.

Maskun kunta: ”14 vuotta loistavaa yhteistyötä”

 Yhteistyö Maskun kunnan kanssa alkoi jo vuonna 1999, jolloin Plan 4 IT Oy:n perustaja ja nykyinen toimitusjohtaja Petri Tuomisto toteutti onnistuneesti kunnan uuden yläasteen ATK-projektin. ”Petri hoiti homman niin hyvin, että päätimme käyttää häntä kunnan hallinnossakin”, Maskun kunnan talousjohtaja Kalle Palmros muistelee. Tämän jälkeen Maskun kunta on käyttänyt Plan 4 IT Oy:n asiantuntijapalveluita sekä kunnan keskushallinnon ylläpitämisessä ja kehittämisessä että koulujen lähitukena. Palmrosin lisäksi Maskun kunnan tietotekniikasta vastaa nykyään ATK-yhdyshenkilö Ulla Heinonen. ”Pyrimme pitämään oman porukan pienenä ja ulkoistamme loput asiantuntijoille. Kustannustehokkuus ja sujuvuus ovat kunnalle tärkeimpiä valintakriteerejä.”, Palmros toteaa ja lisää vielä, että tavoitteiden mukaisesti Maskun kunnan IT-budjetti on nykyään kunta-alan pienimpiä.

14 vuoden aikana Maskun kunta on laajentunut jatkuvasti kuntaliitosten sekä kuntayhtymän myötä ja tällä hetkellä se on Suomen nopeimmin kasvava kunta. Ohjelmistokannan laajenemisen ja tietoteknisten vaatimusten lisääntymisen seurauksena kunta päätti vuonna 2008 Plan 4 IT Oy:n suosituksesta virtualisoida palvelinjärjestelmänsä. Virtualisoinnin tavoitteena oli siirtää kaikki puoliteholla käyvät palvelimet yhteen palvelimeen ylimääräisten kulujen karsimiseksi sekä ylläpidon helpottamiseksi.

Plan 4 IT Oy suunnitteli virtualisointiprojektin ja toteutti sen kahdessa vuorokaudessa asiantuntijatyönä. Virtualisoinnin tuloksena Maskun Kunnan toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus ovat nousseet merkittävästi. Päivityksiin ja ylläpitoon kuluva aika on pienentynyt radikaalisti, sillä toimintoja ei enää tarvitse tehdä jokaiselle palvelimelle erikseen. Lisäksi virtualisointi on helpottanut eri palvelinten hallintaa ja varmistusta sekä pienentänyt sähkönkulutusta ja laitehankintoja. Virtualisointi päivitettiin vuonna 2013 ja tällöin kunnalla oli käytössään kaksi fyysistä palvelinta, jotka sisälsivät yhteensä 14 virtuaalipalvelinta.

Kalle Palmros on ollut erittäin tyytyväinen Plan 4 IT Oy:n palveluihin: ”On helppo sanoa, että meillä nämä asiat ovat kunnossa! Voin ehdottomasti suositella Plan 4 IT Oy:tä muillekin – ja olen suositellutkin.” Palmros arvostaa erityisesti Plan 4 IT Oy:n saavutettavuutta ja tapaa reagoida nopeasti erilaisiin haasteisiin sekä ongelmiin: ”Plan 4 IT Oy on luotettava kumppani, ja apu tulee aina kun sitä tarvitaan.”

”Plan 4 IT Oy on teknisesti ajan hermolla! Kun muut kertovat uusista ratkaisuista, niin meillä se on ollut käytössä jo kaksi vuotta.” Palmros naurahtaa.

Tili-Piikkiön toimitusjohtaja Heikki Sinisalo: ”Onnistuneimpia diilejä, mitä olen tehnyt.”

Tili-Piikkiö Oy on Piikkiössä sijaitseva lähes 40 vuotta sitten perustettu perinteitä vaaliva tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen kirjanpito-, isännöinti ja palkanlaskentapalveluita. Tili-Piikkiöstä tuli Plan 4 IT Oy:n asiakas toisen tilitoimistoyrittäjän suosituksen kautta vuonna 2002, ja tästä lähtien Plan 4 IT Oy on hoitanut yrityksen ICT-ylläpidon.

Vuonna 2009 Tili-Piikkiö vaihtoi omat ICT-laitteensa Plan Officer -konseptiin, jossa investointien ja erillisten ylläpitomaksujen sijaan laitteista, ohjelmistoita ja niiden ylläpidosta maksetaan kiinteää kuukausimaksua. Plan Officer -asennuksen yhteydessä kaikki Tili-Piikkiön ohjelmistot ja käyttäjät siirrettiin samalle palvelimelle, jolloin ylläpitotoiminnot myös helpottuivat huomattavasti. Samalla kertaa päivitettiin myös Tili-Piikkiön etäyhteydet, jotka eivät aiemmin olleet toimineet kunnolla.

Tili-Piikkiön toimitusjohtaja Heikki Sinisalo kuvaa yhteistyötä Plan 4 IT Oy:n kanssa ”parhaaksi diiliksi, mitä hän on tehnyt”. Plan 4 IT Oy:n vahvuuksiksi toimitusjohtaja nimeää erityisesti Tikon-ohjelmisto-osaamisen, ammattitaidon sekä nopean reagoinnin. Myös toimiva puhelinpalvelu on ”yhden puhelun taktiikkaa” suosivan toimitusjohtajan mieleen. Arvosanaksi Sinisalo antaisi Plan 4 IT Oy:lle 10-, sillä ”täyskymppiähän ei voi antaa kenellekään, vaikka tällä kertaa mieli tekisi”.

Timali

Timali Raision aikuiskoulutuskeskuksen tavoitteena on kehittää alueen elinkeinoelämää tarjoamalla muun muassa erilaisia koulutuksia alueen yrityksille, yhteisöille ja asukkaille sekä kehittämällä alueen toimijoiden välistä verkostoitumista ja yhteistyötä. Timali on osa Raision seudun koulutuskuntayhtymää, ja sen koulutuksiin osallistuu vuosittain yli 1500 opiskelijaa. Timali on tunnettu merkittävänä työelämän kehittäjänä. Plan 4 IT on toimittanut Timalin luokkiin työasemia sekä muita opetuslaitteita.