Referenssi

Maskun Kunta

Referenssit

Asiakastarinoita

Maskun kunta: ”14 vuotta loistavaa yhteistyötä”

 Yhteistyö Maskun kunnan kanssa alkoi jo vuonna 1999, jolloin Plan 4 IT Oy:n perustaja ja nykyinen toimitusjohtaja Petri Tuomisto toteutti onnistuneesti kunnan uuden yläasteen ATK-projektin. ”Petri hoiti homman niin hyvin, että päätimme käyttää häntä kunnan hallinnossakin”, Maskun kunnan talousjohtaja Kalle Palmros muistelee. Tämän jälkeen Maskun kunta on käyttänyt Plan 4 IT Oy:n asiantuntijapalveluita sekä kunnan keskushallinnon ylläpitämisessä ja kehittämisessä että koulujen lähitukena. Palmrosin lisäksi Maskun kunnan tietotekniikasta vastaa nykyään ATK-yhdyshenkilö Ulla Heinonen. ”Pyrimme pitämään oman porukan pienenä ja ulkoistamme loput asiantuntijoille. Kustannustehokkuus ja sujuvuus ovat kunnalle tärkeimpiä valintakriteerejä.”, Palmros toteaa ja lisää vielä, että tavoitteiden mukaisesti Maskun kunnan IT-budjetti on nykyään kunta-alan pienimpiä.

14 vuoden aikana Maskun kunta on laajentunut jatkuvasti kuntaliitosten sekä kuntayhtymän myötä ja tällä hetkellä se on Suomen nopeimmin kasvava kunta. Ohjelmistokannan laajenemisen ja tietoteknisten vaatimusten lisääntymisen seurauksena kunta päätti vuonna 2008 Plan 4 IT Oy:n suosituksesta virtualisoida palvelinjärjestelmänsä. Virtualisoinnin tavoitteena oli siirtää kaikki puoliteholla käyvät palvelimet yhteen palvelimeen ylimääräisten kulujen karsimiseksi sekä ylläpidon helpottamiseksi.

Plan 4 IT Oy suunnitteli virtualisointiprojektin ja toteutti sen kahdessa vuorokaudessa asiantuntijatyönä. Virtualisoinnin tuloksena Maskun Kunnan toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus ovat nousseet merkittävästi. Päivityksiin ja ylläpitoon kuluva aika on pienentynyt radikaalisti, sillä toimintoja ei enää tarvitse tehdä jokaiselle palvelimelle erikseen. Lisäksi virtualisointi on helpottanut eri palvelinten hallintaa ja varmistusta sekä pienentänyt sähkönkulutusta ja laitehankintoja. Virtualisointi päivitettiin vuonna 2013 ja tällöin kunnalla oli käytössään kaksi fyysistä palvelinta, jotka sisälsivät yhteensä 14 virtuaalipalvelinta.

Kalle Palmros on ollut erittäin tyytyväinen Plan 4 IT Oy:n palveluihin: ”On helppo sanoa, että meillä nämä asiat ovat kunnossa! Voin ehdottomasti suositella Plan 4 IT Oy:tä muillekin – ja olen suositellutkin.” Palmros arvostaa erityisesti Plan 4 IT Oy:n saavutettavuutta ja tapaa reagoida nopeasti erilaisiin haasteisiin sekä ongelmiin: ”Plan 4 IT Oy on luotettava kumppani, ja apu tulee aina kun sitä tarvitaan.”

”Plan 4 IT Oy on teknisesti ajan hermolla! Kun muut kertovat uusista ratkaisuista, niin meillä se on ollut käytössä jo kaksi vuotta.” Palmros naurahtaa.

 

Sivukartta