Officer – IT-laitteet huolenpidolla

Officer on kattava IT-palveluratkaisu, joka sisältää laitteistot, sovellukset ja palvelut asiakkaan toivomassa laajuudessa.

Budjetointi on helppoa, kuukausimaksu sisältää kaiken.

Sisältyvät palvelut »

Tekninen tuki, omaisuushallinta

 • Asiantunteva, tekninen tukipalvelu palvelee nopealla vasteajalla.
 • Asiakkaan IT-laitteisto on automaattisesti omaisuushallinnan piirissä ja vakuutettu.
 • IT-omaisuudesta ja tehdyistä toimenpiteistä ja muutoksista voidaan ajaa raportteja.
 • Asiakkaan vastuuhenkilö voidaan asettaa hyväksymään toimenpiteet, jos ne tulevat esimerkiksi loppukäyttäjältä.

Valvonta ja huollot

 • Asiakkaan kriittisiä laitteistoja, kuten palvelinta ja palomuuria, valvotaan.
 • Ongelmat ja viat korjataan ja huollot tilataan automaattisesti.

Joustava lisensiointi

 • Asiakas voi vuokrata ohjelmistoja tarvitsemansa määrän (Microsoft ja vmware) kuukausivuokralla.
 • Kuukausimaksu mahdollistaa aina uusimman ohjelmaversion käytön.
 • Lisenssien määrää voi säätää kuukausitasolla.
 • Virtuaalisia palvelimia (Windows, Linux) voidaan perustaa helposti ja edullisesti.

Palvelinvirtualisointi - monta palvelinta samassa

Officer sisältää virtualisoinnin sekä sen ylläpidon, päivitykset ja valvonnan. Etuja virtualisoinnista:

 • Monta virtuaalista palvelinta voidaan perustaa yhdelle fyysiselle palvelimelle, säästöt laitekuluissa.
 • Eri toimittajien ohjelmat voivat tarvittaessa olla erillään omassa (Windows tai Linux) palvelimessa ja ohjelmavalmistajalle voidaan tarjota pääsy vain omaan palvelimeen.
 • Eri palvelinohjelmat eivät häiriinny toistensa asetuksista tai huoltokatkoista.

Palomuurit ja etäyhteydet

Toimitukseen sisältyy tarvittavat palomuurit (1 per toimipiste).

 • Etäyhteyksien perustaminen työntekijöille on helppoa.
 • Palomuurien toimintaa valvotaan ja ylläpito sisältää uudet päivitykset.
 • Useammat toimipisteet voidaan yhdistää toisiinsa helposti.

Liitännäispalvelut »

Turvapäivitykset

 • Automaattiset Windowsin sekä yleisimpien varusohjelmien tietoturva- ja ylläpitopäivitykset (Adobe Reader, Java, Firefox, Flash jne.).
 • Asiakkaan kanssa sovitaan halutut uudelleenkäynnistysajat.

Valvonta ja käyttöjärjestelmät

 • Haluttaessa asiakkaan Windows-käyttöjärjestelmiä ja haluttuja sovelluksia valvotaan.
 • Mikäli esimerkiksi levy on täyttymässä, muisti loppumassa tai palvelinsovellus on alhaalla, siitä saadaan hälytys.
 • Käyttökatkokset voidaan havaita nopeasti, tiedottaa tarvittaessa ongelmasta ja korjaustoimenpiteet aloittaa heti.

Ohutpäätteet ja etätyöpöytä

Officeriin on saatavilla ohutpäätejärjestelmä. Työntekijä voi käyttää ohutpäätettä kuten tavallista työasemaakin.

Ohutpääte soveltuu parhaiten normaali toimistosovelluksille.

Ohutpäätteillä on seuraavia etuja:

 • Asennus ja käynnistys erittäin nopea.
 • Ohjelmat asentuvat kerta-asennuksella kaikille päätteille ja halutuille käyttäjille. Ohjelmien asennus ja levitys hyvin nopeaa.
 • Jos käyttäjä siirtyy päätteeltä toiselle, käynnissä olevat sovellukset ja kaikki henkilökohtaiset asetukset siirtyvät mukana.
 • Erinomainen etätyöskentely: kaikki yrityksen asennetut erikoissovellukset ovat käytettävissä koti- tai muulta etäkoneelta tarvittaessa.
 • Lyhyissä virtakatkoissa ei menetetä töitä vaan työ jatkuu siitä mihin se jäi.
 • Ohutpääte tai etäyhteys ei siirrä käyttäjätietoa, joten mahdollinen varas ei saa mitään tietoa haltuunsa.
 • Mikäli pääte hajoaa, sen voi korvata nopeasti ilman uudelleen asennuksia.
 • Sähkönkulutus pienenee 80-90 % vs. perinteinen työasema.

Spam- ja haittaohjelmasuodatus sekä surffauskontrolli

 • Asiakas voi tilata palomuurin yhteyteen roskaposti- ja haittaohjelmasuodatuksen.
 • Suodatus sisältää haluttaessa karanteeniominaisuudet sekä älykkään ja tehokkaan pilvessä toimivan suodatusjärjestelmän.
 • Tarvittaessa selaaminen kielletyille verkkosivuille voidaan estää.

Kahdennetut järjestelmät

Silloin kun laiteviasta johtuva katko 1) voi aiheuttaa suuria tappioita tai 2) palvelun saatavuus on muuten hyvin tärkeää (kuten hoitopalveluissa), voidaan perustaa vikasietoisia, kahdennettuja järjestelmiä.

 • Palvelimen laitevian sattuessa palvelut voidaan nostaa nopeasti toisella palvelinlaitteella takaisin käyttöön.
 • Katko voi olla nopeimmillaan näkymätön tai sekuntien mittainen, yleensä pisimmilläänkin vain joitain minuutteja.
 • Huoltokatko voidaan tehdä helpommin aiheuttamatta käyttökatkosta loppukäyttäjälle.

Palvelinten varmistukset, on-site / off-site ja seuranta

 • Asiakkaan palvelimen tiedot voidaan varmistaa automaattisesti, jolloin asiakkaan ei tarvitse huolehtia nauhoista tai varmistusmedioiden kuljetuksista.
 • Varmistusten onnistumista valvotaan jatkuvasti.
 • Varmistuskierto ja frekvenssi voidaan tehdä asiakkaan toiveiden mukaiseksi, riippuen käytössä olevasta varmennustilasta.
 • Varmistukset voidaan ottaa myös verkon yli toiseen toimipisteeseen tai Plan4IT-tallennustilaan (tulipalot, varkaudet, vesivahingot jne.)

Loppukäyttäjän varmistukset

 • Loppukäyttäjän tiedot voidaan varmistaa automaattisesti.
 • Esimerkiksi kannettavan tiedot voidaan synkronoida haluttuun varmistustilaan palvelimelle tai verkkotallennuslaitteelle.

Tukipalvelut »

Priorisoitu tekninen tuki - nopea apu ongelmatilanteissa

 • Officer asiakkaan kriittiset viat saavat korkean prioriteetin. Vikaselvitykset aloitetaan välittömästi tai hyvin nopeasti.
 • Kaikissa tilanteissa Plan4IT-etätukipalvelu auttaa nopeasti.

Asiantuntijapalvelut - sovittu määrä asiantuntijatyötä kuukaudessa - projektit

 • Plan4IT asiantuntijapalvelut ovat käytettävissäsi nopeasti satunnaisiin tarpeisiin.
 • Voit varata käyttöösi myös jatkuvan resursoinnin, jolloin työn hinta on edullisempi.
 • Saat apua, hankintakonsultointia ja erikoisasiantuntemusta suurempiinkin projekteihin.

Muut tukipalvelut ja räätälöity tuki

 • Asiakaskohtaiset räätälöidyt tukipalvelut, valvonta.
 • Järjestelmien ja sovelluksien dokumentointi, raportointi.
 • Loppukäyttäjän Service Desk -palvelut. (Yleensä yli 50 loppukäyttäjää). Sis. loppukäyttäjän tukinumero, työjono, seuranta ja raportointi, työjonojärjestely jne. Tarvittaessa tukihenkilö tarjotaan paikan päälle.